Lënda drusore e eksportuar/importuar sipas Eksport/Import, Variabla dhe Viti

For variables marked

Variabla Select at least one value

Total 2 Selected

Eksport/Import Select at least one value

Total 45 Selected

Search

Viti Select at least one value

Total 7 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Contact and information

Information

Unit
Lënda drusore e eksportuar:
numër
Lënda drusore e importuar:
numër
Source
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Footnotes

Footnotes

There are no footnotes

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411