Prodhimet blegtorale sipas bashkive sipas Bashkia, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Bashkia Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 62 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Mish gjedhi:
ton
Qumësht lope:
ton
Vezë:
000 kokrra
Mish të dhirtash:
ton
Qumësht dhie:
ton
Mjaltë:
ton
Mish gjithsej:
ton
Qumësht gjithsej:
ton
Mish derri:
ton
Mish shpendi:
ton
Mish të leshtash:
ton
Qumësht dele:
ton
Lesh:
ton
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411