Prodhimet blegtorale sipas qarqeve sipas Qarku, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Qarku

Gjithsej 13 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 16 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
-Mish gjedhi:
ton
-Qumësht lope:
ton
Vezë:
000 kokrra
-Qumësht dhie:
ton
Mjaltë:
ton
Mish gjithsej:
ton
Qumësht gjithsej:
ton
-Mish derri:
ton
-Mish shpendi:
ton
-Mish të imtash:
ton
-Qumësht dele:
ton
Lesh:
ton
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Nuk ka shënime

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411