Shko lart

Sasia e prodhuar sipas Nënproduktet e prodhuara, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Qumësht për konsum , Qumësht i papërpunuar , Qumësht i përpunuar ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 32

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2014 , 2015 , 2016 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 9

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime