Shko lart

Numri i fermave sipas Prefektura, Tipi i fermës, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Gjithsej , Berat , Dibër ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 13

Variabël opsional
E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Gjithsej , Me gjedhë , Me të leshta ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 8

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2001 , 2002 , 2003 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 11

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Shiko:

*Burimi i informacionit: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural