Numri i shfaqjeve dhe spektatorëve në institucionet kulturore sipas Institucionet e kulturës, Variabla dhe Tremujori

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Institucionet e kulturës

Gjithsej 6 Përzgjedhur

Kërko

Tremujori Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 14 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Numri i shfaqjeve:
numër
Numri i spektatoreve:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Shënim: Tremujori i parë 2020 përfshin të dhëna deri në datën 9 Mars. Për shkak të situatës nga COVID-19, Aktivitetet Kulturore dhe Artistike në Institucionet e Artit u ndërprenë dhe Muzetë dhe Parqet Arkeologjike u mbyllën përkohësisht.
Shënim: Tremujori i dytë T2-2020 përfshin shfaqje dhe premiera të organizuara online

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411