Shko lart

1.1.13 Popullsia banuese sipas përkatësisë etnike dhe kulturore sipas Përkatësia etnike dhe kulturore, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Gjithsej , Shqiptare , Greke ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 11

Variabël opsional
E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime