Popullsia banuese sipas Grupmosha, Gjinia, Gjendja e aftësise se kufizuar, Variabla dhe Viti

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Grupmosha

Gjithsej 17 Përzgjedhur

Kërko

Gjinia

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

Gjendja e aftësise se kufizuar Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 2 Përzgjedhur

Kërko

Viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 1 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Popullsia banuese:
numër
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Shënim: Popullsia me aftësi të kufizuar përfshin personat të cilët kanë raportuar shkallë të aftësisë së kufizuar shumë osë nuk mundem fare, për të paktën një lloj të aftësisë së kufizuar.

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411