Shko lart

Popullsia banuese sipas Prefektura, Tipi i Rrethit, Gjinia, Variabla dhe Data

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Berat , Dibër , Durrës ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 13

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 3

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 3

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime