Shko lart

Prodhimi dhe konsumi i energjive parësore sipas Prodhimi Disponibiliteti, Produkteve parësore, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 2

Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Gjithsej , Qymyr , Naftë ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 7

Variabël opsional
E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2003 , 2004 , 2005 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 19

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime