Shko lart

Bilanci i përgjithshem i energjisë sipas Zërave, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.01 Konsumi i brendshëm bruto , 02 Prodhimi i produkteve primare , 03 Import ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 11

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2003 , 2004 , 2005 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 19

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime