Shko lart

Konsumi i energjisë sipas degëve sipas Zërave, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Konsumi final i energjisë në: , Industri , Transport ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 8

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 5

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime