Shko lart

Bilanci tremujor i energjisë elektrike sipas Zërave, Variabla dhe Tremujori

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.A Energji në dispozicion (A=1+2-3) , 1 Prodhimi neto vendas (1=1.1+1.2+1.3) , 1.1 Termocentrale ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 20

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2012-1 , 2012-2 , 2012-3 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 47

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime