Shko lart

Import/Eksport sipas kapitujve sipas Kapitujt, Import/Export, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.01 Kafshë të gjalla , 02 Mish dhe të brendshmet e ngrënshme të mishit , 03 Peshku dhe kafshët guackore të nënujshme ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 96

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2005 , 2006 , 2007 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 17

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Kujdes! Për grafikët që përmbajnë shumë të dhëna, paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolona, të dhënat mund të mbivendosen me njera tjetrën.