Shko lart

Import/Eksport sipas Seksione, Import/Export, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.01 Kafshë të gjalla, prod. me origjinë kafshore , 02 Produkte vegjetale , 03 Yndyrna ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 20

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2005 , 2006 , 2007 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 18

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Kujdes! Për grafikët që përmbajnë shumë të dhëna, paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolona, të dhënat mund të mbivendosen me njera tjetrën.