Shko lart

Treguesit e varfërisë sipas qarqeve sipas Treguesit e Varferisë, Qarku, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 3

Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.Berat , Dibër , Durrës ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 13

Variabël opsional
E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Burimi: Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës, AMNJ 2012*
*Pas publikimit të shifrave të plota të popullsisë për vitet 2001-2014 në maj 2014, është rishikuar seria kohore e të dhënave të AMNJ 2005, 2008, 2012.