Shko lart

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, ndryshimet mujore dhe vjetore sipas Variabla dhe Muajve

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 3

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.1989-12 , 1990-12 , 1991-12 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 373

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Shenim i ri