Shko lart

Lënda drusore e eksportuar/importuar sipas Eksport/Import, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.1 Gjithsej M3 , 2 Gjithsej Ton , 3 Gjithsej 000/Lekë ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 45

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2012 , 2013 , 2014 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 10

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
* Për të dhënat e asortimenteve me lëndë drusore të përpunuar, janë përdorur koeficientët e përgjithshëm sipas JFSQ / UNECE