Shko lart

Tregtia me pakice sipas Aktiviteti Ekonomik, Variabla dhe Muajve

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 2

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.52 Tregtia me pakicë , 52.11 Art. të përzier kryes. ushq,pije,duhan në njësi treg. jo të spec. , 52.12 Art. të përzier kryes. jo ushq në njësi tregtare jo të spec. ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 11

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.1999-01 , 1999-02 , 1999-03 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 180

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Muajve

Shenim i ri