Shko lart

Indekset e Volumit sipas Aktiviteti Ekonomik, Variabla dhe Muajve

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.47 Tregti me Pakicë , 47110 Artikuj të përzier kryesisht ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara , 47190 Artikuj të përzier kryesisht jo ushqimore në njësi tregtare jo të specializuara ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 11

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2005-01 , 2005-02 , 2005-03 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 222

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000

Muajve

Shenim i ri