Shko lart

Indekset e volumit te prodhimit sipas Aktiviteti_Ekonomik, Variabla dhe Tremujori

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.B+C Industri Nxjerrëse +Industri Përpunuese , B+C+D Industria+ Prodhim dhe Shpërndarje energji, avull , B Industri Nxjerrëse ,

Përzgjedhur 0 gjithsej 20

E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2006-1 , 2006-2 , 2006-3 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 66

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Nuk ka shënime