Shko lart

Të rinjtë jo në punësim dhe as duke ndjekur shkollën sipas Gjinia, Grupmosha, Niveli Arsimor, Variabla dhe Viti

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 1 gjithsej 1

Përzgjedhur 0 gjithsej 3

Variabël opsional
E detyrueshme

Përzgjedhur 0 gjithsej 2

Përzgjedhur 0 gjithsej 4

Variabël opsional
E detyrueshme
Fushë për kërkimin e një vlere specifike në listë. Këto janë shembuj të vlerave që mund të kërkosh.2010 , 2011 , 2012 ,

Përzgjedhur 1 gjithsej 12

Numri i qelizave të zgjedhura
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë

Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar 100.000
Raporti i të rinjve jo në punësim dhe as duke ndjekur shkollën, kundrejt popullsisë në moshë të re.