Aksidentet sipas moshes se drejtuesit te mjetit sipas Variabla dhe Muajve

Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë

Variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 6 Përzgjedhur

Muajve Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 48 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejaur 100.000
Kontakt dhe informacion

Informacion

Njësi
Aksidente sipas moshës së drejtuesit të mjetit 0-25:
Unit
Aksidente sipas moshës së drejtuesit të mjetit 25-35:
Unit
Aksidente sipas moshës së drejtuesit të mjetit 35-45:
Unit
Aksidente sipas moshës së drejtuesit të mjetit 45-60:
Unit
Aksidente sipas moshës së drejtuesit të mjetit 60+:
Unit
Larguar nga vendi i ngjarje:
Unit
Burimi
Instituti i Statistikave (INSTAT)
Shënimet

Shënime

Shenim i ri

Copyright © 2010 Instituti i Statistikave - Tiranë | All Rights Reserved INSTAT |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri | +(355) 4 2222411